Posted in Motivasi

Berfikiran positif mengikut perspektif Islam

Allah mewajibkan manusia untuk berfkir secara mendalam. Firman Allah yang bermaksud :

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepada mu, penuh dengan barakah supaya mereka memperhatikan (merenungkan) ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran” (Shaad, 38 : 29).

Disamping memantapkan keimanan, pemikiran positif akan membentuk minda yang sempurna dan bijaksana.

Minda yang positif bersikap tidak putus asa terhadap rahmat Allah, tidak sombong dan lupa diri bila diberi kejayaan.

Minda yang positif dapat juga mempengaruhi pembentukan akhlak yang tinggi, melahirkan semangat pengorbanan dan tidak pentingkan diri sendiri.

Sumber : Risalah Psikologi Dalam Organiasi, BPPs JPA – September 2004.

Author:

Blog Rasmi Majlis AKRAB Kebangsaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s