AKRAB

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Satu Pengenalan

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sekerja sepertimana dikehendaki dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 18 Tahun 2005. Rakan Pembimbing merupakan agen penggerak kepada pelaksanaan budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam. Ia diwujudkan dengan objektif bagi menyediakan perantaraan untuk memberi peluang pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu Pengurus Sumber Manusia di agensi. Disamping itu, Rakan Pembimbing juga bervisi menjadi penyumbang kepada usaha modal insan dalam Pengurusan Sumber Manusia.

AKRAB (dahulunya dikenali sebagai AKRAM) membawa maksud  Amanah, Komitmen, Rasional, Akhlak dan Bestari merupakan ciri-ciri penting yang perlu ada pada seorang rakan pembimbing. Tanpa ciri-ciri tersebut, peranan seseorang dalam menjalankan fungsi rakan pembimbing kurang berkesan. AKRAB juga merupakan penjenamaan semula versi rakan pembimbing, pembimbing rakan sekerja, pegawai khidmat nasihat, pegawai khidmat kaunseling dan pelbagai nama yang merujuk kepada peranan sebagai rakan pembimbing di agensi. Ini bermakna, di dalam perkhidmatan awam, pegawai yang memainkan peranan sebagai rakan pembimbing keseluruhannya akan dikenali sebagai AKRAB.

Maklumat Korporat AKRAB

Visi

AKRAB sebagai agen penggerak pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia.

Misi

Memberi perkhidmatan bimbingan yang berkesan

Objektif

 1. Menyampaikan perkhidmatan membimbing berpandukan kod etika AKRAB.
 2. Menjadi perantara kepada pegawai psikologi, penyelia dan ketua jabatan dalam organisasi.
 3. Membantu pegawai ke arah kesejahteraan psikologi.
 4. Menjadi agen perubahan di dalam organisasi.

Motto

“Berkhidmat Membimbing”

Falsafah

Sebagai ahli AKRAB, anda perlu sentiasa menghayati falsafah AKRAB iaitu : “Bantu Diri Untuk Membantu rakan Lain”. Dalam usaha membantu rakan, anda mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, tingkah laku, perhubungan, kreativiti dan nilai diri.

Prinsip

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

Peranan

 • Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling;
 • Memberi sokongan kepada perubahan yang lebih baik;
 • Sumber kepada rakan untuk berkongsi permasalahan; dan
 • Memperkuatkan semangat rakan yang ingin berubah.

Etika

 • Amanah dan menyimpan rahsia;
 • Menerima dan menghormati orang lain;
 • Memahami batasan dan keupayaan diri;
 • Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemahiran dari pada pelbagai aspek;
 • Melaporkan kepada kaunsleor tentang kes yang boleh merosakkan diri dan orang lain;
 • Merujuk kes / permasalahan yang rumit kepada pegawai psikologi; dan
 • Memahami peraturan dan etika perkhidmatan awam.

 

9 thoughts on “AKRAB

  1. Keahlian AKRAB terbuka kepada penjawat awam di kementerian / Jabatan / agensi. Tuan boleh berhubung dengan pegawai Psikologi Kementerian / Jabatan / Agensi masing-masing. Pemilihan dibuat diperingkat organisasi tuan. Penjawat awam yang terpilih perlu mengikuti 2 Siri kursus dan di tauliahkan oleh JPA sebagai ahli AKRAB sebelum dibenarkan membuat sesi bimbingan.

  1. Waalaikumsalam, Keahlian AKRAB terbuka kepada penjawat awam di kementerian / Jabatan / agensi. Puan boleh berhubung dengan pegawai Psikologi Kementerian / Jabatan / Agensi masing-masing. Pemilihan dibuat diperingkat organisasi Puan. Penjawat awam yang terpilih perlu mengikuti 2 Siri kursus dan di tauliahkan oleh JPA sebagai ahli AKRAB sebelum dibenarkan membuat sesi bimbingan.

  2. Keahlian AKRAB terbuka kepada penjawat awam yang telah mengikuti kursus yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Psikologi JPA dan ditauliahkan. Setelh mendapat tauliah baharu boleh memohon untuk menjadi ahli MAK.

 1. Assalamualaikum. Saya berminat untuk menjadi salah seorang ahli AKRAB. Boleh saya tahu cara dan prosedur bagaimana untuk melayakkan saya menjadi ahli? Sekian terima kasih.

  1. Waalaikumsalam, Keahlian AKRAB terbuka kepada penjawat awam di kementerian / Jabatan / agensi. Puan boleh berhubung dengan pegawai Psikologi Kementerian / Jabatan / Agensi masing-masing. Pemilihan dibuat diperingkat organisasi Puan. Penjawat awam yang terpilih perlu mengikuti 2 Siri kursus dan di tauliahkan oleh JPA sebagai ahli AKRAB sebelum dibenarkan membuat sesi bimbingan.

 2. MOHON JIKA ADA SEBARANG KURSUS ATAU AKTIVITI ANJURAN MAK, SILA WAR2KAN UNTUK PENGETAHUAN AHLI. JANGAN HANYA PERINGKAT ATASAN SAHAJA DAPAT INFO… AHLI BIASA LANGSUNG XTAU APA2 AKTIVITI.

  1. Terima kasih diatas makluman. Sebarang penganjuran program MAK akan dimaklumkan menerusi facebook MAK, Penyelaras AKRAB agensi dan juga Pengerusi-pengerusi AKRAB Kementerian/Jabatan/Agensi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s