Posted in Berita

Bengkel Pembangunan Modul Khas Siri 2/2016

Lanjutan dari Bengkel Pembangunan Modul Siri 1  yang telah diadakan pada 30 Jun 2016 di MOSTI, satu lagi bengkel susulan telah diadakan pada 19 – 21 Ogos 2016, bertempat di Institut Pengurusan Peladang (IPP), Langkawi. Bengkel Siri 2 ini telah disertai oleh seramai 18 orang ahli Pasukan Pembangunan Modul dan juga ahli Jawatankuasa MAK. Turut hadir ialah Encik Sadli bin Osman, penyelaras AKRAB dari Jabatan Perkhidmatan Awam. Sesi Taklimat dan Taaruf  telah dikendalikan oleh Encik Azwan bin Rosli (Ketua Pasukan Pembangunan Modul).

p1100563

Peserta telah dibahagikan  kepada dua kumpulan. Modul Khas ini dibangunkan berasaskan konsep “5 Mind for the future”  oleh Howard Gardner, iaitu berkaitan minda Disiplin, Sintesis, Kreatif, Hormat dan Etika. Setiap kumpulan membuat perbincangan kandungan (content) yang ingin  diaplikasikan di dalam modul dan seterusnya  membuat pembentangan pada hari terakhir bengkel.
p1100708