Posted in Pengetahuan Am

Soalan Lazim – Psikologi

1. Apakah perbezaan di antara nasihat dan kaunseling?

Kaunseling adalah satu proses interaksi yang melibatkan seorang kaunselor yang terlatih dan klien di mana akhirnya klien akan mengalami satu perubahan tingkah laku yang positif manakala nasihat cuma sesi mendapatkan bantuan nasihat daripada seseorang yang tidak terlatih

2. Adakah orang awam turut layak menerima perkhidmatan kaunseling oleh Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA?

Selain penjawat awam, pelajar-pelajar tajaan JPA dan pesara kerajaan, orang awam turut layak menerima perkhidmatan kaunseling di Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.

3. Bagaimana cara untuk saya membuat temujanji dengan kaunselor di JPA?

Sila layari laman web www.jpa.gov.my dan klik pada butang e-kaunseling. Selain daripada itu juga klien boleh berpandukan kepada jadual klinik kaunseling yang dijalankan secara berkala di kaunter JPA di Maju Junction.

4. Apakah jenis-jenis permasalahan yang boleh dibincangkan?

Jenis-jenis permasalahan yang boleh dibincangkan meliputi kategori masalah peribadi, kerjaya, keluarga, kesihatan dan pembangunan diri.

5. Adakah sesi kaunseling yang dijalani tidak dihebahkan kepada orang lain?

Setiap perkara yang dikongsi dalam sesi kaunseling adalah terikat kepada etika kerahsiaan kecuali jika melibatkan perkara yang memudaratkan klien, orang lain dan pelanggaran undang-undang sedia ada.

6. Adakah sesi kaunseling di JPA dikenakan bayaran?

Tidak, sesi kaunseling yang diadakan adalah secara percuma.

7. Apakah jenis-jenis ujian psikologi online yang disediakan oleh JPA?

Jenis-jenis ujian psikologi online adalah:

  • Indeks Personaliti
  • Indeks Bimbingan dan Kerjaya
  • Indikator Perwatakan Unggul
  • Inventori Stres Organisasi
  • Indeks Motivasi Diri
  • Indeks Pengurusan Konflik

8. Bagaimanakah cara untuk menjalani ujian psikologi online JPA?

Anda perlu berhubung dengan pegawai di talian berikut 03-8316 4435 dan sekiranya dipersetujui bolehlah menghantar surat permohonan menjalani ujian psikologi online dengan memberi cadangan tarikh, jenis ujian serta maklumat calon.

Sumber : Laman Web Rasmi JPA – http://www.jpa.gov.my

 

Author:

Blog Rasmi Majlis AKRAB Kebangsaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s