Posted in Berita

Bengkel Perancangan Strategik MAK 2017 dan …

Pada 13 – 15 Januari 2017, Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) telah mengadakan 3 program serentak iaitu Mesyuarat Jawatankuasa MAK Bil. 1/2017, Bengkel Perancangan Strategik MAK 2017 dan Bengkel Pemurnian Modul i-MIND. Program ini telah diadakan di Hotel Impian Morib, Banting melibatkan  26 orang peserta yang terdiri dari ahli Jawatankuasa MAK Sesi 2015-2017 dan Pasukan Pembangunan Modul i-MIND.

Encik Pauzan Ahmar, Presiden MAK telah menyampaikan ucapan amanat tahun baru 2017 kepada semua peserta.

p1140381

p1140368

Hasil Bengkel Perancangan Strategik MAK adalah seperti berikut :

Pada tahun 2017, MAK merancang untuk menubuhkan satu pasukan khas AKRAB Xtra yang dinamakan AKRAB Crisis Intervention Team (ACIT) yang akan menyokong aktiviti MCIT (Malaysian Crisis Intervention Team) Keahlian pasukan akan dipilih dikalangan ahli AKRAB yang berminat dengan kerja-kerja kesukarelawan bantuan bencana / CSR.  Pengenalpastian bakat juga akan dibuat bagi membolehkan satu Pasukan AKRAB Pakar dibentuk dan ditauliahkan.

p1140442

 

Konvensyen AKRAB Kebangsaan Kali ke 8, akan diadakan dengan kerjasama JPA dan beberapa buah kementerian. Kem i-MIND yang mendapat sokongan dari YAB Timbalan Perdana Menteri dijangka akan diadakan pada bulan Mac 2017. Kem ini dijangka akan melibatkan 500 – 600 orang peserta di kalangan ahli AKRAB dan penjawat awam dari seluruh negara. Pameran MAK juga akan diteruskan pada tahun 2017 berdasarkan permintaan dan jemputan. Kursus peningkatan profesionalisme AKRAB pula akan diadakan sebanyak 2 siri.

p1140453

Bagi memantapkan urusan pendaftaran keahlian dan penyimpanan rekod ahli, satu Sistem Pangkalan Data Maklumat Keahlian MAK (e-MAK) sedang dibangunkan dan dijangka dapat digunakan mulai bulan Februari 2017. Perancangan program 2017 dirangka berdasarkan Pelan Strategik AKRAB 2016-2020 yang telah dilancarkan oleh Penaung Kehormat MAK, YAB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 13 Mei 2016.

p1140475

Majlis penutup program 3 hari ini telah disempurnakan oleh Dr. Abdul Jalil bin Hassan, Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam. Di dalam ucapannya, beliau merakamkan ucapan tahniah kepada MAK kerana telah berjaya membangunkan modul i-MIND dan berharap agar MAK berjaya melaksanakan segala perancangan yang telah diatur pada tahun 2017.

Author:

Blog Rasmi Majlis AKRAB Kebangsaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s