Posted in Berita

Pelan Strategik AKRAB 2016-2020

Mesyuarat Penyelarasan dan Bengkel Penyediaan Pelan Strategik AKRAB 2016-2020 telah diadakan pada 22 -23 November 2015 bertempat di Hotel Impian Morib, Banting, Selangor. Bengkel ini disertai kira-kira 30 orang peserta yang terdiri daripada Ahli Jawatankuasa Majlis AKRAB Kebangsaan (MAK) Sesi 2015-2017 dan Pegawai Psikologi dari Kementerian dan Jabatan. P1060015Di dalam bengkel ini empat Teras Strategik telah dikenalpasti bagi menentukan halatuju AKRAB untuk tempoh lima tahun akan datang. Teras Strategik tersebut ialah :

  1. Memperkasakan kompetensi peribadi bagi meningkatkan keunggulan diri;
  2. Menyemarak kompetensi sosial bagi membudayakan keprihatinan;
  3. Memperkukuhkan kompetensi budaya untuk meningkatkan keupayaan organisasi; dan
  4. Memantapkan kompetensi profesional bagi meningkatkan kreadibiliti.

P1050996 P1060038
Bengkel ini telah dirasmikan oleh YBhg Dato’ Dr. Abd. Halim bin Mohd Hussin, Pengarah Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Peserta telah dibahagikan kepada empat kumpulan bagi membincangkan pelan tindakan berdasarkan Teras Strategik yang telah ditetapkan.

Majlis Penutup dan sesi rumusan telah disempurnakan oleh Encik Sadli bin Osman, Penyelaras AKRAB dari Bahagian Pengurusan Psikologi JPA.